Projekty

Konopa

Občanské sdružení Konopa je nestátní nezisková ekologická organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí. Společným zájmem členů Konopy je obnovení pěstování, hospodářského zhodnocování a léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních rostlin.

Spolek Kopac

pacientský spolek pro léčbu konopím“ je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace založená koncem roku 2013, která sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva. Realizuje aktivity za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti léčby konopím a přípravky z něj pro odbornou i širokou veřejnost a podporuje vědu a výzkum a související publikační činnost, spolupracuje s odborníky a mezinárodními organizacemi v oblasti léčby konopím a konopnými látkami.

ICCI

Mezinárodní institut pro výzkum konopí a cannabinoidů ve spolupráci s českými institucemi navrhuje, koordinuje a provádí klinické testy na zakázku veřejných i soukromých subjektů. ICCI díky své zkušenosti a odbornosti dokáže propojovat nejnovější vědecké poznatky a inovativní výzkumné techniky tak, aby naplňovaly specifické potřeby designu klinických testů, náročných požadavků na jejich řízení a na analýzu takto získaných dat.

 

DSC_1619_m.jpg